JE MÔJ ŠAMPÓN PH NEUTRÁLNY?

Je môj šampón pH neutrálny?


Chemický pojem, ktorý je mnohokrát používaný práve v kontexte s autokozmetikou. Aký šampón je vhodný pre moje auto? Existuje niečo ako pH neutrálna Aktívna Pena? Je čistič diskov pH neutrálny? Na tieto základne otázky Vám odpovieme aj za pomoci chemika.


Čo stupnica pH vyjadruje?


Číselná hodnota na stupnici pH vyjadruje, ako daný produkt charakterizujeme, či ako kyselinu alebo zásadu (hydroxid). Rozsah stupnice sa začína pri 1, čo predstavujú silné kyseliny, cez neutrálne prostredie, až po silné hydroxidy, ktorých hodnoty sa blížia k číslu 14. Za pH neutrálne považujeme tie produkty, ktorých pH hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 5,5-7,5.


Hydroxidové čističe


Na čistenie bežnej špiny na vozidlách v podobe smogu, zvyškov hmyzu, bežnej cestnej špiny, mastnoty potrebujeme produkt s obsahom hydroxidu. Takýto produkt obsahuje chemikálie, ktoré sa vyznačujú dobrou adhéziou k povrchu a pomôžu nám tak vyčistiť špinavé povrchy omnoho rýchlejšie ako čistá voda. Do tejto skupiny patria: šampóny, predumývače (TFR), Aktívne Peny,...


Kyselinové produkty


Pre čistenie diskov kolies sa používajú mnohokrát produkty kyslého charakteru z opačnej strany stupnice. Dôvod je na to veľmi jednoduchý. Brzdný prach, ktorým sa disky kontaminujú je z brzdného obloženia, a to je zložené z kompozitov obsahujúcich zásadité zlúčeniny. Jediným účinným spôsobom ako dokonale vyčistiť silne kontaminovane disky je zneutralizovanie a rozpustenie hydroxidových zvyškov práve s kyselinovým prípravkom. Kyselinové produkty sa používajú tiež na odstránenie vzdušnej náletovej hrdze alebo vodného kameňa. V poslednom období sa však kvôli bezpečnosti k materiálom na aute a ochrane zdravia osôb používajú skôr plastelíny (clay) na odstránenie náletovej hrdze.

Je môj šampón pH neutrálny?


V podstate žiaden účinný auto šampón nemôže byt pH neutrálny. Na to, aby čistenie fungovalo musí auto šampón obsahovať nejakú formu hydroxidového zloženia. Mierka je jednoduchá, ak ma šampón príliš vysokú penivosť jedna sa o produkt s vyšším pH. Kvalita šampónu sa nemeria len podľa toho koľko peny produkuje, dôležité je jeho zloženie a ako dokáže priľnúť k špinavému povrchu a následne tak uvoľniť nečistoty z povrchu. Zároveň je dôležité, aby splachovanie bolo čo najrýchlejšie, tak aby sa ušetril čas pri každom vozidle. Ak je šampón na stupnici pH príliš vysoko je to mnohokrát len silný predumývač s nálepkou šampónu. Práca s takýmto produktom tak prináša mnoho peny, spláchnutie trvá večnosť, navyše je tam riziko úplného odmastenia karosérie. Vrstva vosku vytvorená pastovaním, voskovaním je tak veľmi rýchlo odstránená práve pri umývaní. Kvalitný auto šampón by mal byť veľmi dobre vyvážený, aby Vám pri práci napomáhal a dokázal skôr urýchliť proces umývania.


Ktorý produkt je pH neutrálny?


V podstate žiaden, pretože podľa stupnice pH je v políčku neutrálnosti voda. Čistou vodou by sme nevedeli odstrániť zvyšky hmyzu, vyčistiť disky alebo odstrániť film – nános od smogu.
Práve kvôli spomínanému šetrnému čisteniu – umývaniu sa často spomínajú produkty, ktoré by mali byt pH neutrálne. Niečo také však z chemického hľadiska nie je možné. Mnohokrát sa dozviete o takomto produkte cez rôzne internetové fóra a stránky. Jedna sa však len arketingový názov, alebo neznalosť prispievateľa. Slovne spojenia ako pH neutrálna Aktívna Pena, pH neutrálny Čistič diskov nie sú pravdivé a nemajú nič spoločne s vedou nazývanou chémia. Kupujúci je tak mnohokrát klamlivo informovaný o produkte a dalo by sa hovoriť aj o zavadzaní.


Bezpečnosť a zdravie


Na Slovenskom trhu sa teraz nachádza veľké množstvo distribútorov autokozmetiky. Ako si vybrať tie správne produkty? Pri profesionálnom čistení vozidiel musíte dbať na to, aby boli produkty správne vyvážené a nespôsobili vážne poškodenie materiálov. Na mnohých profesionálnych prevádzkach prichádzajú každodenne do kontaktu s chemikáliami veľakrát v uzavretých priestoroch bez vetrania. Preto je bezpečnosť a zdravie ľudí veľmi dôležitý aspekt pri výbere produktov. Dôležitým faktorom pri vývoji je použitie základných surovín na výrobu, ktoré neobsahujú nebezpečné NTA látky (Kyselina Nitriloctová). Obsah týchto látok spôsobuje pri priamom kontakte s pokožkou karcinogénne ochorenia.